W grupie "SÓWKI" pracują:

nauczyciele

Ewa Długokęcka

Elżbieta Kozłowska

woźna oddziałowa:

Małgorzata Kazyszka