Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca  RR - Monika Behla

Wiceprzewodnicząca RR - Joanna Kamińska- Rosner

Skarbnik RR - Beata Woźniak

Sekretarz RR- Anna Weiner

Kontakt:

radarodzicow-p16@wp.pl