KONTO RADY RODZICÓW

NR RACHUNKU    28 1240 5400 1111 0011 0882 9904

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W KWOCIE  60ZŁ  (W TYM 17ZŁ - RYTMIKA) NALEŻY WNOSIĆ DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA. W TYTULE PROSIMY O WPISANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ NAZWĘ GRUPY