Adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Przedszkole nr 16 w Gdańsku 
ul. Rozłogi 13
80-658 Gdańsk
tel.: (058) 307 30 76
email:sekretariat@zsp3.edu.gdansk.pl
skrzynka ePUAP: ZSP3Gdansk

Wicedyrektor, tel 510-955-527