Placówka nasza posiada długoletnią tradycję edukacyjno – wychowawczą.  Powstała w 1954 roku jako żłobek przyzakładowy zakładów pasmanteryjnych „Pasanil”. W późniejszych latach funkcjonowała jednocześnie  jako przedszkole i żłobek. Od 1991 roku istnieje jako publiczne Przedszkole nr 16, a od 1 września 2020, po połączeniu ze Szkołą Podstawową nr 72, stała się częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Gdańsk.

Dyrektorem ZSP3 jest Artur Jastrząb.

Wicedyrektorem ZSP3 w P16 jest Anna Czujko.