W grupie "MISIE" pracują:

nauczyciele

Anna Kmiecik

Anna Czujko

niania:

Sylwia Kalinowska

woźna oddziałowa:

Monika Jurzick